Logo

Platforma Zakupowa eB2B Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie 2019/37/KPRM - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrznymi i nawierzchnią na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 i 5 oraz Al. Szucha 14 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego